Stationerna


HUNDerbanan täcker lite drygt 5000 kvadratmeter i skogsmiljö. Fram till våren 2015 var detta vinterhagen för gårdens två hästar vilket gör marken välgödslad men stundtals ojämn. 

Nr Station Svårighetsgrad Nr Station Svårighetsgrad
1 Grodorna vaktar I 19 Mystiska Lådan III
2 Tunnel I 20 En annan låda I
3 Bollhavet II 21 Trippelrock II
4 Stegen III 22 Macken II
5 Gallerdurk flera varianter III 23 Prasslande press I
6 Balansbrädor på Berras stenar I 24 Frälsarkransen I
7 Flygande mattan II 25 3D II
8 Färist III 26 Gummiåttan II
9 Klätterträd II 27 Skogscavaletti I
10 Ninas häll. Pausplats 28 Stättan III
11 Rock i träd, hopphinder I 29 Skrammelsäcken II
12 Labyrinten II 30 Timmerstapeln I
13 Pool och dricksfontän III 31 Flaskpost II
14 Godisgömmor I 32 Däckhavet II
15 Hopphinder I 33 Vingelbrygga III
16 Slalom II  34 Tasstarget III
17 Stenar och balansstockar II  35 Twist I
18 Spång till nya delen av HUNDerbanan III 36 Studsmattan I